Förlåtelse av dig själv och andra

Med stöd från mig kan du genom en väl beprövad metod förlåta dig själv och andra. Metoden har sitt ursprung ur psykosyntesen och har utvecklats av psykolog Barbro Holm Ivarsson. 

Att förlåta en person som gjort dig illa innebär inte att du accepterar det personen gjort mot dig utan det handlar om att släppa dig själv fri och att ta tillbaka makten över dig själv och ditt liv. Du förlåter andra för din egen skull och gör så att du blir befriad från bördan av att gå och tänka på det som hänt och vara arg och ledsen.

"Att förlåta en annan person innebär att klippa de kedjor som hållit dig bunden till personen och släppa dig själv fri" Barbro Holm Ivarsson ur boken Förlåt och bli fri

Att förlåta dig själv innebär att du gör dig fri från självanklagelser och självnedvärdering som beror på att du gjort misstag och felsteg eller upplever att du har fel och brister.

"Du har inte gjort dig själv och du är inte dina misstag. När du har positiva känslor för dig själv har du förlåtit dig själv" Barbro Holm Ivarsson ur boken Förlåt och bli fri

Förlåtelseprocessen innebär att vi genom samtal pratar om händelsen och hur det påverkar dig. Genom att synliggöra för dig själv vad du känner och hur du tänker runt situationen och genom att bli guidad till inre vägledning kan du släppa din ilska, frustration, agg, skuld, skam m.m.

Genom att förlåta kan du befria dig från att må dåligt på grund av vad du själv gjort eller någon annan gjort. Förlåtelseprocessen ger en upplevelse av lugn, kontroll, kraft och trygghet. Det är också vanligt att man får nya synvinklar och förståelse för saker som hänt. När man förstår sin situation blir man konstruktiv och kan få tillgång till resurser inom sig som är livsbejakande och stödjande för sin framtid.

Ett samtal tar 2-3 timmar
Kostnad: 1 450:-