Mental träning och dess grundläggande metoder består bl.a. av olika avslappnings- och meditationsmetoder. Inom den del av den mentala träningen som kallas Mindfulness är meditation med fokus på andningen central. Genom att lära dig och utöva Mindfulness kan du förstärka din kontakt med nuet som i sin tur kan leda till en ökad balans i tillvaron.

 

Mindfulness

Medveten närvaro eller Mindfulness, är ett förhållnigssätt till livet som ger dig tillgång till din inneboende kraft och som kan bidra till att din känsla av meningsfullhet ökar. Hos mig kan du delta i en Mindfulnesskurs för att komma i kontakt med och stärka din medvetna närvaro. Vi jobbar med olika övningar och tekniker som du sedan har med dig och kan fortsätta att utöva i ditt vardagsliv för att bibehålla och utveckla det du uppnått.   

Kurser ges löpande och efter överenskommelse, kontakta mig för mer information.