Massage är en över 5000 år gammal behandlingsmetod. I många delar av världen ser man massage som en betydelsefull metod för att påverka sin hälsa i positiv riktning.

Det ökade intresset för hälsa, friskvård och alternativ medicin som kommit under den senare tiden har bidragit till att utveckla massagen och flera metoder har vuxit fram. De metoder jag jobbar med är klassisk massage och intuitiv massage (se beskrivningen nedan under respektive rubrik).

Forskning bedrivs kontinuerligt över massagens goda effekter och idag vet man att massage gör spända muskler mjuka och elastiska, ökar blodcirkulationen i musklerna, stärker immunförsvaret, ger avslappning, motverkar stress, motverkar spänningar vid smärttillstånd, ökar koncentrationsförmågan m.m.

Hälsovinsterna med massage kan alltså vara stora!

Klassisk massage

Den klassiska massagen hjälper dig med olika typer av muskelspänningar (muskelkramper, överbelastade muskler, träningsvärk, muskelknutor) och kan utföras på helkropp eller med fokus på problemomrråde. Den klassiska massagen kan också hjälpa dig med avslappning och allmänt uppmjukande av hela eller delar av kroppen. Den klassiska massagen kan också vara till stor hjälp vid huvudvärk och nackbesvär.   

Du kan välja om du vill ha 30 minuter, 45 minuter eller 60 minuter. I tiden ingår tid för av- och påklädning.

När du ringer och bokar tid har vi ett kortare samtal om de problem du vill ha hjälp med. Vilket följs upp vid ditt besök och utgör det fokus behandlingen har för dagen.

 

Intuitiv massage

I den intuitiva massagen jobbar jag som i den klassiska massagen men går djupare in i orsaker till dina fysiska problemområden. Jag lyssnar av kroppens signaler när det gäller känslor och tankar, händelser och kroppsminnen. Plockar upp detta till en medveten nivå för att kunna stimulera kroppens självläkande förmåga och ge förutsättningar till ett läkande på ett djupare plan. 

Vi är ju så mycket mer än en kropp, så den intuitiva massagen är att rekomendera till dig som, utöver de hälsovinster den klassiska massagen ger, vill förstå mera av dig själv och som vill jobba medvetet med din utveckling och ett inre växande.

Den intuitiva massagen börjar med ett samtal, genomförande av behandling och ett avslutande samtal med fokus på behandlingsresultatet. Behandlingen tar sammanlagt 1 1/2 timma.