Healing är ett samlingsnamn för olika tekniker som undersöker och påverkar det mänskliga energifältet (auran). Många använder sig av healing för att man vill utvecklas som person och för att uppnå bättre hälsa; fysiskt, psykiskt, socialt och andligt.

Utgångspunkten är att du utöver din fysiska kropp, också består av subtila energier. Dessa formar ett energifält som finns runt din kropp och inne i den. I energifältet finns dina känslor, tankar, grundstrukturen för din fysiska kropp, ditt sociala samspel med andra, samt din andlighet.

Den fysiska kroppen och energifältet är två system som samspelar med varandra, och båda kan behöva behandlas för att uppnå bättre hälsa.

 

Reiki

Reiki är en healingmetod som är mjuk och samtidigt effektiv. Du kan använda dig av Reiki vid till exempel smärta och stress, fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet.

Reiki ger djup avslappning som kan leda till att man löser upp spänningar, både fysiskt och mentalt. Kroppen och psyket får en möjlighet att återhämta sig och använda sin energi på rätt sätt och läka sig själv. Tankar och känslor får en chans att komma upp till ytan, så att man sedan kan släppa taget om dem.

En behandling startar och avslutas alltid med ett samtal. Behandlingen genomförs sedan på hela kroppen och sammanlagt tar behandlingen i sin helhet ca 1 1/2 timme.

Jag utför även healing på distans.

Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket, vilket innebär att du kan använda ditt friskvårdsbidrag om du får ett sådant från din arbetsgivare.