Att skapa är min vision!

Hej!

Livsutrymme...rum att leva...ja så gick mina tankar när jag funderade på vad jag ville förmedla med mitt företagsnamn.  

Hur skapar man det då? I mitt fall har det nästan uteslutande varit kroppen eller knoppen som hindrat mig från att känna mitt livsutrymme. Tankar som surrat eller kropp som värkt..så har det varit och kan stundtals vara än i dag. Men det började för länge sedan... 

...intresset för kropp och knopp väcktes hos mig i början av 90-talet i samband med en livskris som resulterade i en utbrändhet (ett begrepp som inte fanns då). Jag sökte mycket hjälp under den här perioden och fann stöd i mental träning och i olika kroppsterapier. Efter några år av egen behandling började jag utbilda mig inom olika alternativa kroppsterapier och mental träning. Utöver det har jag även en beteendevetenskaplig utbildning. Alla dessa fantastiska verktyg och metoder jag lärt mig använder jag mig av dagligen i såväl mitt profesionella som mitt privata liv. 

När du bestämt dig så startar jag alltid med ett samtal där jag lyssnar in dina behov, därefter krokar vi arm och så skapar vi...rum att leva...livsutrymme...

Du är Varmt Välkommen till mig för att skapa det livsutrymme du så väl förtjänar!

 Annelie Palmqvist