Coachande samtal

Genom ett coachande samtal kan du få stöd att belysa och förstå din livssituation, dina relationer, vägledning m.m. Kanske har du behovet av att någon lyssnar på dina funderingar för att se lite klarar på situationen. Ibland innebär mötet med en medmänniska att man hittar sina egna svar och/eller att man får insikter genom de frågor som kommer upp i samtalet.

Mötet kan bestå av endast ett samtal eller kombineras med kroppsbehandling för inre balans.

Ett samtal tar 1 1/2 timma
Kostnad: 775:-